Този паметник, Пантеон „Майка България“, е построен през 1985 г в близост до град Сливница в памет на решаващата битка, случила се 100 години по-рано, която бележи края на Българо-сръбската война.